Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie

PO PŻ

 

POPŻ 2021+

      Informujemy, że od dnia 15.01.2022 nastapi kontynuacja współpracy
GOPS Człuchów z Bankiem Żywności w Chojnicach w postaci realizacji programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 r współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
     Na podstawie rozdziału II części 6.9 wytycznych IZ (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021+ informujemy, że o dnia 01.02.2023r do 31.08.2023r rozpoczynamy dystrybucję produktów żywnościowych w ramach Programu POPŻ Podprogram 2021+ - na teren Gminy Człuchów zgodnie z wytycznymi.

 

Kwalifikowanie beneficejntów

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objete osoby i rodziny znajdujace się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawnijącego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie. Zapraszamy do składania nowych skierowań na podprogram POPŻ 2021+r. Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Tel. 598343793
e-mail: gops@gopsczluchow.pl

 

Działania towarzyszące

 

W dniu 26.07.2023 odbyły się warsztaty dietetyczne w Ględowie
o godzinie 10:00.

W dniu 22.08.2023 odbyły się warsztaty kulinarne w Biskupnicy
o godzinie 10:00.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny